کلیه حقوق این فروشگاه متعلق به شرکت پرشیاسیس خاورمیانه می باشد.

  • نام شرکت: پرشیاسیس خاورمیانه (سهامی خاص)
  • شماره ثبت: ۳۷۱۴۲۱
  • تاریخ ثبت: ۲۵/۱۲/۱۳۸۸
  • کد ملی: ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۳۹
  • محل ثبت: تهران
  • شماره کد اقتصادی: ۴۱۱۳۷۹۹۸۸۳۹۸

۰۲۱-۸۸۶۴۳۶۹۲
۰۹۳۸۹۸۳۶۳۰۵
info@Kasperskyco.com